Poza programem konferencji, opłaty indywidualne uczestników.

Zgłoszenia do 10.09.2019r.
05/06.10.2019

Wyjazd do Lwowa (poza programem konferencji) -dodatkowo płatny dla chętnych

 

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.