Poza programem konferencji, opłaty indywidualne uczestników.
http://www.kresy.com/wycieczka.php?wy=Lw%C3%B3w%20-%20NZOZ

 

Zgłoszenia do 10.09.2018r.
06/08.10.2018

Wyjazd do Lwowa (poza programem konferencji) -dodatkowo płatny dla chętnych

Zapisy do 10.09.2018r. Informacje w zakładce Wycieczka do Lwowa oraz

http://www.kresy.com/wycieczka.php?wy=Lw%C3%B3w%20-%20NZOZ
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.