Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata

Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna

Prof.Krupka-Matuszczyk Irena

Prof. Bieńkowski Przemysław

Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filts Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr

Prof. Hańć Tomasz
Prof. Heitzman Janusz

Prof. Parnowski Tadeusz

dr hab. n. med. Mosiołek Anna

dr hab. Przemysław Pacan, prof. UR

dr n. med. Ewa Baszak -Radomańska

dr n. med. Parnowska Dorota

dr n.med. Simonienko  Katarzyna

dr n.med Grabski Bartosz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Murawiec Sławomir

dr n. med. Opielak Grzegorz

dr n. med. Szafrański Tomasz

dr n.med. Wierzbiński Piotr

dr Habrat Bogusław

dr Macander Marian

dr  Rowiński Tomasz

dr Krzysztof Maria Wilczyński

dr Zboralski Krzysztof

doc. Wojtal Wojciech

mgr Kuligowska Oliwia