Kolacja 21.10.2022 Patio g.21.30-finansowane ze środków własnych organizatora
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.