XXVII  Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”  (tematy wkrótce!)

2022-10-20 

11.30-19.00 rejestracja uczestników

14.30-16.30 posiłek powitalny(gulasz bieszczadzki, kawa, herbata) (Restauracja Turnica)

16.00 Rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof. Małgorzata Janas- Kozik;Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filts,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof.Janusz Heitzman

16.10-16.40  Prof. Janusz Heitzman :

16.40-17.10 Dr n. med. Bogusław Habrat:

17.10-17.40  Prof. Małgorzata Janas-Kozik:

17.40-18.00   Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja IIa(salaB)
Moderator Dr Teresa Adamczyk

18.00-18.30  Prof. Przemysław Bieńkowski:

18.30-19.00  Prof.Hanna Karakuła Juchnowicz,

Sesja IIb Patronat Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy

Moderator Dr Teresa Adamczyk

19.00-19.20 Dr n.med. Bartosz Grabski:

19.20-19.40  Prof. Irena Krupka Matuszczyk:

19.40-20.00 Prof. Dominika Dudek:

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Carpathia/Turnica)

21.00-23.00  Kolacja grillowa (Karczma)

21.10.2022r. 

Sesja III  Depresja/Lęk/Terapia (Sala B1)

Moderator Prof. Piotr Gałecki 

9.00-9.30 Mgr Dominika Kudaka :

9.30-9.50 Dr n.med. Grzegorz Opielak;

9.50-10.20 Dr n.med. Grzegorz Opielak;

10.20-10.50 Dr n. med. Sławomir Murawiec;

10.50 -11.20 Prof. Piotr Gałecki:  
11.20 -11.50 Prof.Hanna Karakuła Juchnowicz,

12.00-12.30 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja IV   (Sala B1) Prawo w dobie Covid-19   Patronat Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, Moderator Dr Teresa Adamczyk
12.30-13.30 Mec. Wojciech Wojtal :

14.00-15.00 obiad ( Restauracja Carpathia/ Turnica )

SesjaV Psychozy/Farmakoterapia (Sala B1) Moderator Dr n.med. Grzegorz Opielak

15.00-15.30 Prof. Irena Krupka Matuszczyk :

15.30-16.00 Prof. Andrzej Czernikiewicz:

16.00-16.30 Dr n.med. Piotr Wierzbiński:

16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman:

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

SesjaVI (Sala B1) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. 

Moderator Dr Janusz Janczewski& Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.20-17.40 Dr n.med. Dorota Parnowska:

17.40-18.00  Prof. Tadeusz Parnowski: „Niezwykłe kobiety – niezwykłe malarstwo cz2.”

18.00-18.30 Dr Janusz Janczewski:

18.30-18.50 Dr n.med. Sławomir Murawiec :

18.50-19.10 Dr n. med Katarzyna Simonienko:

19.10-19.30 Dr n. med. Bogusław Habrat:

19.30-19.50 Dr n. med. Maciej Kuligowski:

20.30 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja VII  Medycyna katastrof (Sala B2)

Moderator Dr Janusz Adamczyk

9.30-10.00 Dr Marian Macander, Dr Zboralski Krzysztof:

10.00-10.30 Dr Zboralski Krzysztof ,Dr Marian Macander:

Sesja VIII (Sala B2)
Prowadzący dr hab. n.med. Anna Mosiołek, dr n.med. Sławomir Jakima
 10.30-11.00    Dr hab.n.med. Anna Mosiołek:
11.00-11.30     Dr n.med. Sławomir Jakima:
11.30-12.00     Dr hab.n.med. Anna Mosiołek, Dr n.med. Sławomir Jakima:

 12.00-12.30  Przerwa Kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja IX (Sala B2)  Psychiatria dzieci i młodzieży/reforma opieki psychiatrycznej

Moderator Dr Renata Pokusa – Rzeczycka

12.30-12.50 Prof. Małgorzata Janas-Kozik:

12.50-13.10    Dyr. Tomasz Rowiński (UKSW):

13.10-13.30 Dr Ireneusz Jelonek :

13.30-13.50  Mgr Żaneta Krzywoń:

14.00-15.00 obiad (Restauracja Carpathia/ Turnica )

Sesja X (Sala B2) Psychogeriatria/Neurobiologia

  Moderator Prof. Hanna Karakuła Juchnowicz 
15.00-15.30 Prof.Tomasz Gabryelewicz: 

15.30-16.00 Prof. Tadeusz Parnowski:

16.00-16.30 Prof.Tomasz Gabryelewicz;

16.30-17.00 Prof. Tadeusz Parnowski:

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

SESJA XII

 17.20-18.00 Dr n. med. Ewa Baszak -Radomańska:
18.00-18.40  Dr n. med. Sławomir Jakima:
 20.30 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

22.10.2022 

Sesja I  g.9.30 Ćwiczenia relaksacyjne stosowane dla pacjentów Oddziału Dziennego NZOZ Podkarpackiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu-warsztaty praktyczne w terenie.

Koordynator mgr Iwona Kaczor & mgr Oliwia Kuligowska (Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)