• prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
  • prof. dr hab. Dominika Dudek
  • prof. dr hab. Małgorzata Janas Kozik
  • prof. Filtz Aleksander
  • prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz
  • dr Jacek Barket
  • dr n. med. Maciej Kuligowski