Kolacja 22.10.2021 Patio g.21.00-finansowane ze środków własnych organizatora
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.