Stara karczma 03.10.2019r.g. 21.00
Kolacja/grill z muzyką -finansowane ze środków własnych organizatora
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Patio 04.10.2019r. g. 20.20
Koncert –cena biletu 10 zł (płatne na miejscu w recepcji zjazdowej),

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

 

 

Kolacja 04.10.2019 Patio g.21.00-finansowane ze środków własnych organizatora
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.