Karczma na stoku 04.10.2018r.g. 21.00
Kolacja z muzyką -finansowane ze środków własnych organizatora
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Patio 05.10.2018r. g. 20.00 -finansowane ze środków własnych organizatora
Kolacja z muzyką na żywo
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.