XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

2020-10-02 

11.30-19.00 rejestracja uczestników

13.30-15.30 posiłek powitalny

14.45 rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filts,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz &Prof.Janusz Heitzman

15. 00-15.30 Prof.Dominika Dudek:”Pacjent psychotyczny w okresie pandemii”.

15.30-16.00 Prof. Janusz Heitzman ” Pandemiczne i popandemiczne zaburzenia psychiczne – diagnoza i terapia”

16.00-16.30  Dr n.med. Bogusław Habrat -„Używanie substancji psychoaktywnych w czasie pandemii zakażeń COVID-19”

16.30-17.00 Dr n.med. Bartosz Grabski „Osoby LGBT: podstawowe zagadnienia i podstawy profesjonalnej pomocy.”

17.00-17.20    Przerwa kawowa

Sesja II(salaB)
 Moderator Dr Teresa Adamczyk

17.20-17.50  Prof. Piotr Gałecki „Miejsce Lorazepamu w inj. w psychiatrii”
17.50-18.20  Prof. Przemysław Bieńkowski ”Starzejący się mózg i neuroleptyki” Wykład objęty patronatem  PRO.MED.PL

18.20-18.50  Prof. Michał Lew Starowicz:”Jak nie wylewać dziecka z kąpielą, czyli o lekach przeciwdepresyjnych i zdrowiu seksualnym”. Wykład objęty patronatem +pharma Polska sp. z o.o.

18.50-19.20 Dr hab.n.med.Anna Mosiołek  „Autyzm u dorosłych”

19.20-19.50  Prof. Andrzej Czernikiewicz-„Prawda czasu i prawda ekranu -czyli psychoterapia w filmie”

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Turnica)/Wieczór przy ognisku z piosenką turystyczną i szantami 21.00-23.00 Stara karczma

03.10.2020r. sobota

Sesja III  Depresja/Lęk/Terapia (Sala B1)

Moderator Prof. Piotr Gałecki 

10.00-10.30  Prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz:”Czy psychobiotyki powinny znaleźć się w armamentarium każdego psychiatry?”

10.30-11.00 Prof. Piotr Gałecki ” Leczenie depresji lekoopornej”
11.00-11.30 Dr n. med. Tomasz Szafrański ;”Dlaczego do samobójstwa najczęściej dochodzi krótko po wypisie ze szpitala?”

12.00-12.30 Przerwa kawowa

Sesja IV Prawo w psychiatrii   (Sala B1) 
12.30-13.30 Mec.Wojciech Wojtal ; Dr hab.n.med. Anna Mosiołek;”Dokumentacja medyczna elektroniczna- co to dla nas oznacza”

14.00-15.00 obiad ( Restauracja Turnica )

SesjaV Psychozy/Farmakoterapia (Sala B1) Moderator Dr Anna Czarnecka

15.00-15.30 Prof. Piotr Gałecki :”Nowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu Schizofrenii”

15.30-16.00 Prof. Janusz Heitzman „Czy definiowanie „braku współpracy” u chorujących na schizofrenię wymaga zmiany”

16.00-16.30 Dr hab.n.med. Anna Mosiołek:”Matka chora na schizofrenię”

16.30-17.00 Dr n. med. Tomasz Szafrański;”Kiedy stosujemy bardzo wysokie dawki neuroleptyków i politerapię w schizofrenii?”

17.00-17.30 Przerwa kawowa

SesjaVI (Sala B1) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje.

Moderator Dr Janusz Janczewski& Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.30-18.00  Dr Janusz Janczewski-„ 27 tysięcy km w ciągu 62 dni.”
18.00-18.30 Dr Bogusław Habrat-” Różnicowanie pasji i natręctw”

18.30-19.00  Dr n.med. Katarzyna Simonienko „Przyroda a zdrowie psychiczne- ekopsychiatria, praktyki terapeutyczne oparte na naturze”

20.00 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja VII  Prawo w dobie Covid-19(Sala B2)

10.00-11.00  Mec. Wojciech Wojtal : „Organizacja Szpitala Psychiatrycznego i NZOZ w dobie Covid-19”

Sesja VIII (Sala B2) Medycyna katastrof

11.00-11.30  Dr n. med. Marian Macander, Dr n. med. Krzysztof Zboralski – „Emocjonalne koszty pracy w komisji badania wypadków lotniczych”

11.30-12.00 Dr n. med.Krzysztof Zboralski, Dr n. med.Marian Macander – „Decyzje pilotów podczas lotu i skutki tych decyzji w życiu zawodowym”

12.00-12.30  Przerwa Kawowa

Sesja IX (Sala B2)  Psychiatria dzieci i młodzieży/reforma opieki psychiatrycznej

Moderator Dyr. Tomasz Rowiński

Reforma w psychiatrii – co dalej?

12.30-13.00 Prof. Małgorzata Janas-Kozik  – reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Na jakim jesteśmy etapie?

13.00-13.30 Dyr. Tomasz Rowiński – Jak reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży działa – model bielański .

14.00-15.00 obiad (Restauracja  Turnica )

Sesja X (Sala B2) Psychogeriatria/Neurobiologia

  Moderator Prof. Hanna Karakuła Juchnowicz &
15.00-15.30 Prof.Tomasz Gabryelewicz „Jak nie pomylić majaczenia z otępieniem”.

15.30-16.00 Dr n.biol.inż. Katarzyna Buska -Mach:”„Umysł w ogniu, czy obłęd w oczach? Tajemnice autoimmunizacji” Wykład objęty patronatem Euroimmun.

SESJA XI  Psychiatra a  NFZ

16.00.16.30 Mec. Wojciech Wojtal „Inkwizycja czy postępowanie sprawdzające-nowe uprawnienia kontrolne NFZ”

17.00-17.30 Przerwa kawowa

 

 

20.00 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

04.10.2020 Niedziela

Sesja I  g.9.30-12.00

Koordynator mgr Iwona Kaczor & mgr Oliwia Kuligowska (Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)

09.30-12.00 Warsztaty na Połoninach Arłamowskich :”Ćwiczenia relaksacyjne na szlaku” . (początek trasy z Hotelu)  mgr Iwona Kaczor & mgr Oliwia Kuligowska

10.00-11.00 Tajemnice Arłamowa (zwiedzanie obiektu z przewodnikiem)