XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

04-06.10.2018r. │ Arłamów

Program:

2018-10-04 (czwartek)

12.00-15.30 rejestracja uczestników

13.00-15.00 posiłek powitalny

14.00-14.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski

SESJA I  (sala B )

14.30-15.00 Prof. Andrzej Czernikiewicz; wykład inauguracyjny

15.00-15.30  Prof. Aleksander Filz (Lwów);

15.30-16.00 Prof. Krupka-Matuszczyk Irena
16.00-16.30  Prof. Janusz Heitzman

16.30-17.00 Prof. Przemysław Bieńkowski
17.00-17.20 Przerwa kawowa


Sesja II (Sala B)

17.20-17.50 Prof. Dominika Dudek; 
17.5018.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec; 

20.15 -22.00 Kolacja (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

równolegle

21.00-23.00  Karczma na Stoku- Kolacja przy ognisku 

05.10.2018r.(piątek)

Sesja III  Psychozy część I (Sala B1)

09.30 -10.00 Prof. Szulc Agata;
10.00-10.30 Dr hab n.med. Karakuła-Juchnowicz Hanna;
10.30-11.00  Prof. Piotr Gałecki;  

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV Prawo w psychiatrii część I (Sesja MYLAN)  (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”
14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

SesjaV Psychogeriatria (Sala B1)

15.00-15.20 Prof. Tadeusz Parnowski;

15.20-15.40 Prof. Tadeusz Parnowski;

15.40-16.00 Prof. Jerzy Leszek 

16.00-16.45 Prof. Andrzej Czernikiewicz;
16.45-17.30 Prof. Janusz  Perzyński;

17.30-17.50 przerwa kawowa

 Sesja VI  (Sala B1) 17.50-19.00 Debata
Podsumowanie konferencji,
19.45 Kolacja (Patio)

Sesja równoległa Piątek 05.10.

Sesja VII Problemy psychiatryczne w lotnictwie (Sala B2)

09.00-09.30 dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:

09.30-10.00 dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:
Sesja VIII Uzależnienia (Sala B2)

10.00-10.30 Dr Habrat Bogusław;
10.30-11.00  Dr Andrzej Silczuk:
11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja IX Somatyka w psychiatrii  (Sala B2)
11.50-12.20 Prof. Krupka-Matuszczyk Irena;

12.20-12.50 Dr hab n.med. Karakuła-Juchnowicz Hanna;

12.50-13.30 Prof. Szulc Agata;
13.30-14.00 Dr n.med. Tomasz Szafrański
14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja X (równoległa) Ciąża/ Psychiatria dzieci i młodzieży (Sala B2)

15.00-15.30  Prof. Krupka-Matuszczyk Irena;

15.30-16.00 Dr n. med. Anna Mosiołek

16.00-16.30 Prof. Małgorzata Janas-Kozik:

16.30-17.00 Prof. Małgorzata Janas-Kozik; 
17.00-17.30 Dr Jolanta Klemens, mgr Karolina Laurentowska 
17.30-17.50 Przerwa kawowa
17.50-19.00   Sesja XII Prawo w psychiatrii część II (Sala B2)

19.45  Kolacja (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 05.10.Piątek   (Sala A3)

9.30-10.00 Prof. Viktorija Zabor (Lwów);

10.00-10.30  Dr n. med. Agata Orzechowska

Sesja II Piątek 05.10.  (Sala A1-A2)

9.00-9.30 Dr Jolanta Klemens

9.30-10.00 Dr Jolanta Klemens, mgr Karolina Laurentowska

Sesja III Piątek 05.10.  (Sala A1-A2)

10.00-11.30 dr Sławomir Jakima;
11.30-11.50 Przerwa kawowa

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja IV  Piątek  05.10  (Sala A1-A2)

Przewodniczący: dr Sławomir Jakima,

16.00-16.20 dr n. med. Helena Zakliczyńska;

16.20-16.40 dr n. med. Bartosz Grabski;

16.40-17.00 dr Sławomir Jakima;
17.00-17.20 mgr Ewa Małachowska;

17.20-17.30 Dyskusja

17.30-17.50 Przerwa kawowa

19.45  Kolacja (Patio)

 

Sesja V 06.10.2018. (sobota) 10.00-16.00 warsztat wyjazdowy na Połoninach (własny transport)

dr Wojciech Kwieciński ” Psychopatologia dużych wysokości”

06/08.10.2018

Wyjazd do Lwowa (poza programem konferencji) -dodatkowo płatny dla chętnych

Zapisy do 10.09.2018r. Informacje w zakładce Wycieczka do Lwowa oraz

http://www.kresy.com/wycieczka.php?wy=Lw%C3%B3w%20-%20NZOZ