XXIX  Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”  

2024-10-18 Piątek

11.30-19.00 rejestracja uczestników(pokoje hotelowe dostępne od 16.00, wcześniej w miarę dostępności)

14.00-16.30 posiłek powitalny(ciepłe danie, kawa, herbata)

15.30  Rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Dr n.med. Maciej Kuligowski

SESJA I  (sala B ) Moderator Prof.Janusz Heitzman  

15.40-16.10 Prof. Andrzej Czernikiewicz:

Prof. Andrzej Czernikiewicz, Katedra Logopedii i  Językoznawstwa UMCS:”  Diagnoza i terapia zaburzeń dwubiegunowych – perspektywa DSM-5.”

16.10-16.40 Prof. Dominika Dudek:

16.40-17.10   Prof. Marcin Siwek:

17.10-17.40  Prof. Dominika Dudek:

17.40-18.00  Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja II  Nowości w Psychiatrii (salaB)  
Moderator Dr Teresa Adamczyk

18.00-18.30  Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:

18.30-19.00 Prof.Tadeusz Pietras,Dr Kasper Sipowicz: „ReceptoryTAAR1 jako nowy cel działania neuroleptyków.”

19.00-19.30  Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML:

19.30-20.00  Dr hab. n.med. Bartosz Grabski: „Teoria bezpieczeństwa społecznego jako nowe biopsychospołeczne spojrzenie na zdrowie stygmatyzowanych mniejszości.”

Sesja III (sala B1)  Neuropsychiatria Moderator Dr hab.n.med.  Grzegorz Opielak

18.00-18.30 Prof.Tadeusz Parnowski: „Leczenie w chorobie Alzheimera – nadzieje i rozczarowania.”

18.30-19.00 Prof. Tomasz Gabryelewicz:

19.00-19.30 Prof.Janusz Heitzman:  „Obszar interwencji rodziny w nieuchronnych konsekwencjach starości”

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Carpathia/Turnica)

21.00-23.00  Kolacja    (Karczma na stoku) (Dla chętnych, finansowane ze środków własnych organizatora)

2024-10-19  Sobota

Sesja IV Klinika/Terapia (Sala B)

Moderator Dr hab.n.med. Przemysław Pacan

9.00-9.30  Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR:”Spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego w psychodermatologii.”

9.30-10.00  Dr hab. n.med. Grzegorz Opielak;”Stres a zaburzenia psychiczne – czy istnieje między nimi związek?”

10.00-10.30 Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:

10.30 -11.00    Prof. Przemysław Bieńkowski: „Uzależnienie od jedzenia – podłoże neurobiologiczne, korelacje psychopatologiczne”
11.00-11.30 Dr hab. n.med. Grzegorz Opielak: „SSRI, SNRI, SARI – o co w tym chodzi?”

11.30-12.00 Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML ; Dr Agnieszka Banaszek:

12.00-12.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem SalaA1 (dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja V   (Sala B) Prawo medyczne  Cz.II

 Moderator Dr Teresa Adamczyk
12.20-13.00 Mec. Wojciech Wojtal:

13.00-13.30  Mec. Wojciech Wojtal, Dr hab. n. med. Anna Mosiołek :

13.30-14.00

14.00-15.00 Obiad ( Restauracja Carpathia/ Turnica )

SesjaVI Terapia/Psychosomatyka (Sala B) Moderator Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec

15.00-15.25 Dr hab.n.med.  Sławomir Murawiec:

15.25-15.50

15.50–16.15 Dr hab. n.med. Bartosz Grabski:

SesjaVII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzI

16.15-16.40 Dr n.med. Dorota Parnowska; Prof. Tadeusz Parnowski:”Źródła sukcesu-talent,osobowość czy okoliczności ?”

16.40-17.00 Dr Dorota Niedziałkowska, Instytut Witkacego:  „Zaburzenia psychiczne a malarstwo Stanisława Ignacego Witkiewicza.”

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

SesjaVIII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzII

Moderator Dr Janusz Janczewski & Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.20-17.40 Prof. Przemysław Bieńkowski; „Krótko coraz krócej, czyli o sztuce haiku-pisania”

17.40-18.00 Dr hab.n.med. Grzegorz Opielak:

18.00-18.20 Dr Janusz Janczewski:

18.20-18.40 Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR:”Po prostu Białoruś.”

18.40-19.00 Dr n.med. Maciej Kuligowski:

19.00-19.20 Dr hab.n.med.Bartosz Grabski: „Wzloty, upadki i inne stany ducha – psychiatra i seksuolog wobec muzyki rockowej.”

19.20-19.40 Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec:

20.00 Kolacja (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja IX  Uzależnienia  (Sala B1)

Moderator Dr Janusz Adamczyk

8.30-9.00 Dr Miroslav Grohol (Słowacja): „Uzależnienia technologiczne w gatunku science-fiction.”

9.00-9.30 Dr Miroslav Grohol (Słowacja):” Fikcyjne narkotyki z gatunku science fiction.”

9.30-10.00 Dr n. med. Bogusław Habrat:

10.00-10.30Prof. Janusz Heitzman :  „Podwójna diagnoza i realne zagrożenia bezpieczeństwa”

Sesja X (Sala B1)

10.30-11.30 Problemy psychiatrii w Ukrainie. Moderator Dr n.med. Maciej Kuligowski
10.30-10.50 Dyr.Bogdan Chechotka (Lwowski Obwodowy Kliniczny Szpital Psychiatryczny):” Rozwój służby psychiatrycznej w warunkach wojny.”
10.50-11.10 Dr Serchej Mychniak (Lwowski Obwodowy Kliniczny Szpital Psychiatryczny) ” Ciężar wojny-wpływ na zdrowie psychiczne.”
11.10-11.30 Dyskusja
 Dyr.Bogdan Chechotka; Prof. Andrzej Czernikiewicz; Prof. Janusz Heitzman;Dr Serchej Mychniak;dr n.med. Tomasz Szafrański
Sesja XI (Sala B1)
 Prawo Medyczne Cz.I
11.30-12.00
12.00-12.20  Przerwa Kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora -Studio Body & Soul)

Sesja XII (Sala B1) Psychiatria Dzieci i Młodzieży cz. I  Wokół pierwszego epizodu psychotycznego.  

Moderator Dr Anna Czarnecka

12.20-12.40   Prof. Małgorzata Janas-Kozik:”Pierwszy epizod psychotyczny u młodzieży- na czym polega trudność diagnostyczna i terapeutyczna?”

12.40-13.00 Prof. Agata Szulc:”Czy pacjent z zaburzeniem osobowości borderline może mieć schizofrenię?”

13.00-13.20 Prof. Anna Mosiołek: „Wokół przepisów prawa i UoOZP u pacjentów leczonych psychiatrycznie.”

13.20-14.00 Dyskusja

 14.00-15.00 Obiad (Restauracja Carpathia/ Turnica )

Sesja XIII (Sala B1) Psychiatria Dzieci i Młodzieży Cz.II Moderator Artur Cieliński

15.00-15.25 Dr Krzysztof M. Wilczyński: „Nowoczesne technologie w leczeniu ASD ”

15.25-15.50 Prof. Małgorzata  Janas-Kozik: „Nowoczesne leczenie ASD ”

15.50-16.15 Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Dr Krzysztof M. Wilczyński :”Miejsce pacjenta dorosłego z ASD w systemie leczenia psychiatrycznego. Poprawa objawowa a funkcjonalna.”

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora- Studio Body & Soul )

SESJA XIV

Psychiatria Dzieci i Mlodzieży CZ III Miejsce prawa w psychiatrii dorosłych i dzieci i młodzieży.

(Sala B1) Prowadzący Dr Ireneusz Jelonek

17.20-17.40  Prof.Piotr Gałecki: „Nowelizacja Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego – brzmienie art. 23 i art. 24 Ustawy wobec braku definicji choroby psychicznej.”

17.40-18.00 Prof. Anna Mosiołek:”Pacjenci dorośli- postanowienia o zastosowaniu ambulatoryjnego środka zabezpieczającego”.

18.00-18.20 Dr Anna Lewandowska:” Pacjenci młodzieżowi-postanowienia o zastosowaniu środka leczniczego, czy zawsze zasadne?”

SESJA XV (sala B1) Seksuologia Moderator Dr n.med. Sławomir Jakima

18.30-18.55 dr. n. med .Sławomir Jakima: ,,Tabletka przed”-Tabletki Gwałtu. Diagnoza i zapobieganie”.
18.55-19.20 dr.n.med.Ewa Baszak- Radomańska: ”Tabletka po”-mechanizm działania, zastosowanie”.

 

  g.20.00 Kolacja(Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

20.10.2024 Niedziela

Ekopsychiatria

Sesja I  g.10.00-11.00 Ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi (doświadczenia z pracy z pacjentami oddziału dziennego) -warsztaty praktyczne w terenie.

mgr Oliwia Kuligowska (Studio Body & Soul; Oddział dzienny Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)

Sesja II

g. 11.00-11.30 Moderator: Prezes PTP O/podkarpacki dr n.med. Maciej Kuligowski

Problemy opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-otwarte zebranie PTP o/podkarpackiego

 

Sesja III  Sesja posterowa

g. 11.00-12.00