XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

03-05.10.2019r. │ Arłamów

Program ramowy:(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2019-10-03 (czwartek)

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

13.15-13.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & dr Maciej Kuligowski
13.30-13.50 Prof. Andrzej Czernikiewicz;
13.50-14.20 Prof. Aleksander Filz (Lwów);
14.20-14.40  Prof. Janusz Heitzman
14.40-15.00 Dr Aleksandra Madejska-Soltani
15.00-15.20 Przerwa Kawowa
SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka
15.20-15.40 Prof. Dominika Dudek
15.40-16.00 Prof. О. Е. Sichkoriz Halytsky, Lviv National Medical University,Lviv, Ukraine


16.00-16.30 Prof. Dominika Dudek
16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman;
17.00-17.20 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Prof.Janusz Perzyński
17.20-17.50  Prof. Andrzej Czernikiewicz
17.5018.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec;
18.50-19.20 Prof. Janusz Heitzman;
19.20-19.50 Mec. Marcin Andrzejewicz kancelaria prawna Filipek & Kamiński 

 

20.00 -22.00 Kolacja (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

04.10.2019r.(piątek)

Sesja IV  Depresja/Lęk (Sala B1)Moderator Prof.Przemysław Bieńkowski&Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
09.15-09.45 Prof. Przemysław Bieńkowski
09.45-10.15 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz;
10.15-10.45 Prof. A. Czernikiewicz

10.45-11.30 
11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja V Prawo w psychiatrii   (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.00-17.30 SesjaVI 

15.00-15.20
15.20-16.45
16.45-17.30

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaVII (Sala B1) Moderator Dr Teresa Adamczyk
17.50-18.15 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
18.15-18.40 Dr Aleksandra Madejska-Soltani
18.40-19.05 Dr Habrat Bogusław;
19.05-19.30 Dr Andrzej Silczuk:
20.15 Zakończenie/Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 04.10.

Sesja VIII (Sala B2)

09.00-10.00 Dr n. med. Anna Mosiołek; mgr Wojciech Wojtal „Prawo w psychiatrii ”

Sesja IX  (Sala B2) Moderator Dr Sławomir Jakima

10.05-10.30 Dr n.med.Bartosz Grabski;
10.30-11.00 Mgr Ewa Małachowska;
11.00-11.30 Dr n.med.Sławomir Jakima;

11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja X Psychogeriatria/Prawo   (Sala B2) Moderator Prof.Irena Krupka- Matuszczyk & Prof. Tadeusz Parnowski
11.50-12.15 Prof. Tadeusz Parnowski;
12.15-12.40 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
12.40-13.15 Prof. Tadeusz Parnowski;
13.15-13.40 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XI (równoległa)  Psychiatria dzieci i młodzieży/Psychozy (Sala B2) Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Prof. Irena Krupka Matuszczyk

15.00-15.25  Prof. Małgorzata Janas-Kozik:
15.50-16.15 Dr n. med. Anna Mosiołek
16.15-16.40 Prof. Janusz Perzyński
16.40-17.05 Prof. Janusz Perzyński
17.05.-17.30 Dr Jerzy Olas

17.30-17.50 Przerwa kawowa

17.50-19.00   Sesja XII Moderator Dr Janusz Adamczyk
17.50-18.15 Dr Marian Macander; Dr Krzysztof Zboralski;
18.15-18.40 Dr Krzysztof Zboralski, Dr Marian Macander,

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 04.10.Piątek   (Sala A3)

9.30-11.30

Sesja II Piątek 04.10.(Sala A1-A2) g.10.30-11.30

 

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja III Piątek 04.10. 11.50-14.00 (Sala A1-A2)

 

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )
05.10.2019 Sala A1/A2
10.00-11.00 Analiza opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-Spotkanie Konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii na Podkarpaciu z ordynatorami i kierownikami oddziałów z Podkarpacia.