XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

04-06.10.2018r. │ Arłamów

Program:(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2018-10-04 (czwartek)

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

13.15-13.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & dr Maciej Kuligowski
13.30-13.50 Prof. Andrzej Czernikiewicz; „Wczesna diagnoza i terapia choroby dwubiegunowej”
13.50-14.20 Prof. Aleksander Filz (Lwów);”Główne problemy filozoficzne psychiatrii”
14.20-14.40  Prof. Janusz Heitzman „Prawo decydowania o własnym życiu i leczeniu „Pro futuro” a zdolność do świadomego i swobodnego wyrażania woli”
14.40-15.00 Dr Aleksandra Madejska-Soltani „Awangardowe rozwiązania opieki psychiatrycznej na podstawie funkcjonowania oddziału Pôle 21 szpitala EPSM Lille-Métropole Armentières we Francji.”
15.00-15.20 Przerwa Kawowa
SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka
15.20-15.40 Prof. Dominika Dudek „Zdrowie somatyczne pacjentów z psychozami” (sesja Apotex)
15.40-16.00 Prof. О. Е. Sichkoriz Halytsky, Lviv National Medical University,Lviv, Ukraine
„Satisfaction of postgraduate course trainees in the multidisciplinary cycle
of thematic improvement of doctors on topical issues of modern health care ”
16.00-16.30 Prof. Dominika Dudek „Duloksetyna spektrum zastosowań klinicznych w praktyce psychiatrycznej.” (sesja Sandoz)
16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman; „Palmitynian paliperydonu (LAI)- nowe możliwości, nowe nadzieje.” (wykład sponsorowany firmy Janssen)
17.00-17.20 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Prof.Janusz Perzyński
17.20-17.50  Prof. Andrzej Czernikiewicz „Nie tylko „Twój Vincent” – filmowe oblicza ChAd-u
17.5018.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec; „Pobudzenie, agresja, lęk i depresja – współwystępowanie czy współchorobowość?”
18.50-19.20 Prof. Janusz Heitzman;”Dlaczego alkohol, narkotyki i dopalacze mogą prowadzić do zbrodni?”
19.20-19.50 Mec. Marcin Andrzejewicz kancelaria prawna Filipek & Kamiński „RODO w psychiatrii”.

20.00 -22.00 Kolacja (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

05.10.2018r.(piątek)

Sesja IV  Depresja/Lęk (Sala B1)Moderator Prof.Przemysław Bieńkowski&Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
09.15-09.45 Prof. Przemysław Bieńkowski „Znane, mniej znane i zupełnie nieznane wskazania do stosowania leków przeciwdepresyjnych” (Sesja +Pharma)
09.45-10.15 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz;”Zaburzenia lękowe z napadami paniki- czy nasza diagnostyka różnicowa jest wystarczająca? ”
10.15-10.45 Prof. A. Czernikiewicz ” Pregabalina w terapii zaburzeń lękowych uogólnionych” ( sesja Sandoz)

10.45-11.30 (Sesja MYLAN) Dr Marlena Sokół-Szawłowska, dr Adam Wichniak „Częste i mniej częste wskazania do zastosowania duloksetyny” 

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja V Prawo w psychiatrii (SESJA MYLAN)  (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.00-17.30 SesjaVI Sesja filmowa pod patronatem kwartalnika PSYCHIATRA (Sala B1) Moderator Dr Tomasz Szafrański

15.00-15.20 Janina Sonik – Dlaczego pokazujemy „12 dni”?
15.20-16.45 Film „12 dni” – reżyseria: Raymond Depardon, Francja, 2017
16.45-17.30 Dyskusja „Psychiatria w kinie” (moderator:Tomasz Szafrański, zaproszeni uczestnicy: Andrzej Czernikiewicz, Wojciech Wojtal, Katarzyna Parzuchowska, Janina Sonik,Aleksandra Madejska -Soltani.)

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaVII (Sala B1) Moderator Dr Teresa Adamczyk
17.50-18.15 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz „Psychiatria stratyfikowana, precyzyjna, spersonalizowana ? – co nas czeka w najbliższej przyszłości”
18.15-18.40 Dr Aleksandra Madejska-Soltani „Oddziaływanie psychoterapeutyczne hipnozy.”
18.40-19.05 Dr Habrat Bogusław;”Uzależnieni lekarze – zagadnienia etyczne, prawne, dobre praktyki
zagraniczne, propozycje rozwiązań systemowych”
19.05-19.30 Dr Andrzej Silczuk:”Uzależnieni lekarze – zagadnienia epidemiologiczne, patogenetyczne,
uwarunkowania środowiskowe”
20.15 Zakończenie/Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 05.10.

Sesja VIII (Sala B2)

09.00-10.00 Dr n. med. Anna Mosiołek; mgr Wojciech Wojtal „Prawo w psychiatrii ”

Sesja IX  (Sala B2) Moderator Dr Sławomir Jakima

10.05-10.30 Dr n.med.Bartosz Grabski; ,,Seksualność osób LGBT.”
10.30-11.00 Mgr Ewa Małachowska; ,,Partner dewiacyjny w związku małżeńskim”.
11.00-11.30 Dr n.med.Sławomir Jakima; ,,Próby samobójcze powodowane problemami seksualnymi”.

11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja X Psychogeriatria/Prawo   (Sala B2) Moderator Prof.Irena Krupka- Matuszczyk & Prof. Tadeusz Parnowski
11.50-12.15 Prof. Tadeusz Parnowski;”Postępowanie w zaburzeniach świadomości w wieku podeszłym”
12.15-12.40 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk „Pozytywnie o zdrowiu psychicznym wśród seniorów”
12.40-13.15 Prof. Tadeusz Parnowski; Rzecznik odpowiedzialności zawodowej -obrońca czy prokurator”
13.15-13.40 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk „Hiob, który nosił togę”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XI (równoległa)  Psychiatria dzieci i młodzieży/Psychozy (Sala B2) Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Prof. Irena Krupka Matuszczyk

15.00-15.25  Prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży.Czas na lepsze…”
15.25-15.50 Prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Zapalenie limbiczne mózgu? Neuroborelioza? Schizofrenia paranoidalna? Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku.”
15.50-16.15 Dr n. med. Anna Mosiołek „Profilaktyka zachowań samobójczych-rola psychiatry”
16.15-16.40 Prof. Janusz Perzyński „Mania czy euforia?”
16.40-17.05 Prof. Janusz Perzyński „Depresja czy apatia?”
17.05.-17.30 Dr Jerzy Olas „Ocena jakości życia osób chorych na schizofrenię w zależności od formy leczenia ”

17.30-17.50 Przerwa kawowa

17.50-19.00   Sesja XII Moderator Dr Janusz Adamczyk
17.50-18.15 Dr Marian Macander; Dr Krzysztof Zboralski;”Pacjent trudny w analizie działania człowieka w wypadku lotniczym”
18.15-18.40 Dr Krzysztof Zboralski, Dr Marian Macander,:”Pacjent trudny w terapii po zdarzeniu lotniczym (personel lotniczy, rodzina)”

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 05.10.Piątek   (Sala A3)Moderator Prof. Jacek Wciórka

9.30-11.30
Pomiędzy wykluczeniem a włączeniem – społeczne uwarunkowania
procesu zdrowienia
Prof. dr hab. Jacek Wciórka
Podmiotowy aspekt zdrowienia
Dr n. med. Anna Chrostek
Nasilenie i predyktory poczucia samotności u osób z zaburzeniami psychotycznymi
Dr hab. Piotr Świtaj
Doświadczenie stygmatyzacji a izolacja społeczna i poczucie samotności osób chorujących psychicznie
Lek. Janina Sonik
Staying in or Coming out – dylemat osób z zaburzeniami psychotycznymi
Dr hab. Marta Anczewska
Ocena wpływu warsztatów antydyskryminacyjnych prowadzonych przez „ekspertów przez doświadczenie” na postawy społeczne wobec osób chorujących psychicznie
Mgr Katarzyna Parzuchowska
Standardy Opieki Psychiatrycznej jako wspólny głos środowiska konsumenckiego

Sesja II Piątek 05.10.(Sala A1-A2) g.10.30-11.30
Pierwsza pomoc na szlaku
Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
(warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w urazach, porażeniu piorunem, hipoglikemii,udarach,utonięcia itp)

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja III Piątek 05.10. 11.50-14.00 (Sala A1-A2) Moderator Prof.Maria Załuska

Z praktyki terapeutycznej: Zdrowienie jako odzyskiwanie autonomii i kontroli.
1. Otwarcie sesji prof. Maria Załuska oraz wystąpienie na temat: Hospitalizacja psychiatryczna a utrata
i odzyskiwanie autonomii i kontroli
2.Odzyskiwanie autonomii a kwestia kontroli – różne spojrzenia psychoterapeutyczne – dr n.med. Krzysztof Staniszewski
3.Odzyskiwanie autonomi i niezależności – potencjał analitycznej terapii grupowej -dr n. społ. Paulina Pałosz-DIckaty
4.Pacjentki z zaburzeniami odżywania się w terapii grupowej – autonomia i kontrola – dr n.med. Katarzyna Niewińska

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )
06.10.2018 Sala A1/A2
10.00-11.00 Analiza opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-Spotkanie Konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii na Podkarpaciu z ordynatorami i kierownikami oddziałów z Podkarpacia.