XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

04-06.10.2018r. │ Arłamów

Program:(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2018-10-04 (czwartek)

12.00-15.30 rejestracja uczestników

13.00-15.00 posiłek powitalny

14.00-14.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski

SESJA I  (sala B ) Choroby afektywne, zaburzenia adaptacyjne i zagrożenia cywilizacyjne

14.30-15.00 Prof. Andrzej Czernikiewicz; wykład inauguracyjny

15.00-15.30  Prof. Aleksander Filz (Lwów);

15.30-16.00
16.00-16.20  Prof. Janusz Heitzman „Prawo decydowania o własnym życiu i leczeniu „Pro futuro” a zdolność do świadomego i swobodnego wyrażania woli”

16.20-17.00 Prof. Przemysław Bieńkowski
17.00-17.20 Przerwa kawowa


Sesja II (Sala B)

17.20-17.50 Prof. Dominika Dudek; 
17.5018.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec; 
18.50-19.20 Prof. Janusz Heitzman „Dlaczego alkohol, narkotyki i dopalacze mogą prowadzić do zbrodni?”

20.15 -22.00 Kolacja (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

05.10.2018r.(piątek)

Sesja III  Depresja (Sala B1)
09.00-09.25 Prof. Janusz Perzyński „Depresja czy apatia?”
09.25-09.50 Prof. Janusz Perzyński ” Mania czy euforia?”
09.50-10.20 Prof. Piotr Gałecki;”Depresja w ciąży i poporodowa” 
10.20-10.45 Dr Małgorzata Kowalczyk „Osobowość depresyjna-czy istnieje?”
(Sesja MYLAN)
10.45-11.30 Dr Marlena Sokół-Szawłowska, dr Adam Wichniak „Częste i mniej częste wskazania do zastosowania duloksetyny” 

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV Prawo w psychiatrii część I (Sesja MYLAN)  (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”
14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

SesjaV Psychogeriatria/Prawo (Sala B1)

15.00-15.20 Prof. Tadeusz Parnowski;”Postępowanie w zaburzeniach świadomości w wieku podeszłym”

15.20-15.40 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk „Pozytywnie o zdrowiu psychicznym wśród seniorów”

15.40-16.00 Prof. Tadeusz Parnowski; Rzecznik odpowiedzialności zawodowej -obrońca czy prokurator”

16.00-16.20 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk „Hiob, który nosił togę”
16.45-17.30 Dr n. med. Anna Mosiołek „Profilaktyka zachowań samobójczych-rola psychiatry”

17.30-17.50 przerwa kawowa

 Sesja VI  (Sala B1) 17.50-19.00 Debata

19.45 Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 05.10.

Sesja VII Problemy psychiatryczne w lotnictwie (Sala B2)

09.00-09.30 dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:

09.30-10.00 dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:
Sesja VIII Uzależnienia (Sala B2)

10.00-10.30 Dr Habrat Bogusław;
10.30-11.00  Dr Andrzej Silczuk:
11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja IX Sesja filmowa pod patronatem kwartalnika PSYCHIATRIA   (Sala B2)
11.50-14.00 „12 Dni”(12 Jours, Francja, 2017) , Dyskusja, prowadzący Dr n. med. Tomasz Szafrański

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja X (równoległa)  Psychiatria dzieci i młodzieży (Sala B2)

15.00-15.30  Prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży.Czas na lepsze…”

15.30-16.00 Prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Zapalenie limbiczne mózgu? Neuroborelioza? Schizofrenia paranoidalna? Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku.”

16.00-16.30

16.30-17.00  
17.00-17.30  
17.30-17.50 Przerwa kawowa
17.50-19.00   Sesja XII Prawo w psychiatrii część II (Sala B2)

19.45 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 05.10.Piątek   (Sala A3)

9.30-11.30
Pomiędzy wykluczeniem a włączeniem – społeczne uwarunkowania
procesu zdrowienia
Prof. dr hab. Jacek Wciórka
Podmiotowy aspekt zdrowienia
Dr n. med. Anna Chrostek
Nasilenie i predyktory poczucia samotności u osób z zaburzeniami psychotycznymi
Dr hab. Piotr Świtaj
Doświadczenie stygmatyzacji a izolacja społeczna i poczucie samotności osób chorujących psychicznie
Lek. Janina Sonik
Staying in or Coming out – dylemat osób z zaburzeniami psychotycznymi
Dr hab. Marta Anczewska
Ocena wpływu warsztatów antydyskryminacyjnych prowadzonych przez „ekspertów przez doświadczenie” na postawy społeczne wobec osób chorujących psychicznie
Mgr Katarzyna Parzuchowska
Standardy Opieki Psychiatrycznej jako wspólny głos środowiska konsumenckiego

Sesja II Piątek 05.10.  (Sala A1-A2)

9.00-9.30

9.30-10.00

Sesja III Piątek 05.10.  (Sala A1-A2)

10.00-11.30 dr Sławomir Jakima;
11.30-11.50 Przerwa kawowa

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja IV  Piątek  05.10  (Sala A1-A2)

Przewodniczący: dr Sławomir Jakima,

16.00-16.20 dr n. med. Helena Zakliczyńska;

16.20-16.40 dr n. med. Bartosz Grabski;

16.40-17.00 dr Sławomir Jakima;
17.00-17.20 mgr Ewa Małachowska;

17.20-17.30 Dyskusja

17.30-17.50 Przerwa kawowa
Sesja V Piątek  05.10 17.50-19.30 (Sala A1-A2)

Z praktyki terapeutycznej: Zdrowienie jako odzyskiwanie autonomii i kontroli.
1. Otwarcie sesji prof. Maria Załuska oraz wystąpienie na temat: Hospitalizacja psychiatryczna a utrata i odzyskiwanie autonomii i kontroli
2.Odzyskiwanie autonomii a kwestia kontroli – różne spojrzenia psychoterapeutyczne – dr n.med. Krzysztof Staniszewski
3.Odzyskiwanie autonomi i niezależności – potencjał analitycznej terapii grupowej -dr n. społ. Paulina Pałosz-DIckaty
4.Pacjentki z zaburzeniami odżywania się w terapii grupowej – autonomia i kontrola – dr n.med. Katarzyna Niewińska

19.45  Podsumowanie konferencji (Patio)

 

Sesja V 06.10.2018. (sobota) 10.00-16.00 warsztat wyjazdowy na Połoninach (własny transport)

dr Wojciech Kwieciński ” Psychopatologia dużych wysokości”