XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

2020-10-02 

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

14.00 rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filts,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & Dr n.med. Maciej Kuligowski
14.15-15.00

SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka

15. 00-15.30

15.30-16.00 Prof. Janusz Heitzman ” Pandemiczne i popandemiczne zaburzenia psychiczne – diagnoza i terapia”
16.00-16.20

16.20-16.50

16.50-17.20
17.20-17.40 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Dr Aleksandra Madejska -Soltani & Dr Teresa Adamczyk
17.40-18.10 Prof. Przemysław Bieńkowski ”Starzejący się mózg i neuroleptyki”

18.10-19.10

19.10-19.40

03.10.2020r.

Sesja IV  Depresja/Lęk/Terapia (Sala B1)

Moderator Prof. Piotr Gałecki &Dr n.med.Sławomir Murawiec

09.30-10.00

10.00-10.30  

10.30-11.00 
11.00-11.25
Sesja V  (Sala B1)  

11.25-12.10

12.10-12.30 Przerwa kawowa

Sesja VI Prawo w psychiatrii   (Sala B1) 
12.30-14.30

14.30-15.30 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.30-16.40 SesjaVII  (Sala B1) 

Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz

15.30-16.00
16.00-16.30

Sesja VIII (Sala B1) Seksuologia

Moderator Dr n. med. Sławomir Jakima

16.40-17.10

17.10-17.30

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaIX (Sala B1)  Uzależnienia

Moderator Dr Teresa Adamczyk & Alexandra Madejska Soltani
17.50-18.15
18.15-18.40
18.40-19.05 

19.05-19.30

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja X (Sala B2) Schizofrenia/Depresja

Moderator Dr Alexandra Madejska-Soltani & Dr Anna Czarnecka

9.00-9.20

9.20-9.45 Prof. Janusz Heitzman „Czy definiowanie „braku współpracy” u chorujących na schizofrenię wymaga zmiany”

 

9.45-10.10

10.10-10.40

 

Sesja XI  (Sala B2)

Moderator Dr Sławomir Jakima

10.40-11.10

11.10-11.40

 11.40-12.10
12.10-12.30  Przerwa Kawowa

Sesja XII (Sala B2)  Psychiatria dzieci i młodzieży/ciąża/psychosomatyka

Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Reforma w psychiatrii – co dalej?

12.30-13.00 Prof.  Marek Balicki – o reformie dorosłych.

13.00-13.30 Prof. Małgorzata Janas-Kozik  – reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Na jakim jesteśmy etapie?

13.300-14.00 Dyr. Tomasz Rowiński – Jak reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży działa – model bielański .14.00-14.30

14.30-15.30 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XIII (Sala B2) Psychogeriatria/Prawo

  Moderator Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz & Prof. Tadeusz Parnowski

15.30-16.00 Prof.Tomasz Gabryelewicz „Jak nie pomylić majaczenia z otępieniem”.
16.00-16.30
16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-17.50 Przerwa kawowa

  Sesja XIV (Sala B2)  Psychopasje (Psychiatrzy i ich pasje.)

Moderator Dr Jan Janczewski& Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.50-18.10 
18.10-18.20

18.20-18.30

18.30-18.40

18.40-18.50

18.50- 19.00

19.00-19.15

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I .(Sala A1-A2) g.11.00-12.10

Moderator Dr Janusz Adamczyk

M.Macander, K. Zboralski – „Emocjonalne koszty pracy w komisji badania wypadków lotniczych”
K.Zboralski, M.Macander – „Decyzje pilotów podczas lotu i skutki tych decyzji w życiu zawodowym”

SESJA II (Sala A1/A2)  g. 15.30-16.30 

 

Sesja III  g.9.00-12.00

Koordynator mgr Iwona Kaczor & mgr piel. Aldona Kasper;mgr piel. Dagmara Podgórska Kowalczyk (Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego    i Ustawicznego w Przemyślu)

09.00-12.00 Warsztaty na Połoninach Arłamowskich z udzielania  pierwszej pomocy na szlaku . (początek trasy z Hotelu)