XXIX  Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”  

2024-10-18 Piątek

11.30-19.00 rejestracja uczestników(pokoje hotelowe dostępne od 16.00, wcześniej w miarę dostępności)

14.00-16.30 posiłek powitalny(ciepłe danie, kawa, herbata)

15.30  Rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Dr n.med. Maciej Kuligowski

SESJA I  (sala B ) Moderator Prof.Janusz Heitzman  

15.40-16.10 Prof. Andrzej Czernikiewicz:

16.10-16.40 Prof. Dominika Dudek:

16.40-17.10   Prof. Marcin Siwek:

17.10-17.40  Prof. Dominika Dudek:

17.40-18.00  Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja II  Nowości w Psychiatrii (salaB)  
Moderator Dr Teresa Adamczyk

18.00-18.30  Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:

18.30-19.00 Prof.Tadeusz Pietras,Dr Kasper Sipowicz: „ReceptoryTAAR1 jako nowy cel działania neuroleptyków.”

19.00-19.30  Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML:

19.30-20.00  Dr hab. n.med. Bartosz Grabski:” Zespół przewlekłych dysfunkcji seksualnych po lekach z grupy SSRI (PSSD) – fakt czy mit?”

Sesja III (sala B1)  Neuropsychiatria Moderator Dr hab.n.med.  Grzegorz Opielak

18.00-18.30 Prof.Tadeusz Parnowski:

18.30-19.00 Prof. Tomasz Gabryelewicz:

19.00-19.30 Dr hab.n.med. Grzegorz Opielak; dr Aleksandra Pietruczuk:

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Carpathia/Turnica)

21.00-23.00  Kolacja    (Karczma na stoku) (Dla chętnych, finansowane ze środków własnych organizatora)

2024-10-19  Sobota

Sesja IV Klinika/Terapia (Sala B)

Moderator Dr hab.n.med. Przemysław Pacan

9.00-9.30  Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR:

9.30-10.00  Dr hab. n.med. Grzegorz Opielak;

10.00-10.30 Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:

10.30 -11.00    Prof. Przemysław Bieńkowski:
11.00-11.30 Dr n.med. Tomasz Szafrański:

11.30-12.00 Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML ; Dr Agnieszka Banaszek:

12.00-12.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem SalaA1 (dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja V   (Sala B) Prawo medyczne  Cz.II

 Moderator Dr Teresa Adamczyk
12.20-13.00 Mec. Wojciech Wojtal:

13.00-13.30  Mec. Wojciech Wojtal, Dr hab. n. med. Anna Mosiołek :

13.30-14.00 Prof. Janusz Heitzman:

14.00-15.00 Obiad ( Restauracja Carpathia/ Turnica )

SesjaVI Terapia/Psychosomatyka (Sala B) Moderator Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec

15.00-15.25 Dr hab.n.med.  Sławomir Murawiec:

15.25-15.50 Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec;

15.50–16.15 Dr hab. n.med. Bartosz Grabski:

SesjaVII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzI

16.15-16.40 Dr n.med. Dorota Parnowska; Prof. Tadeusz Parnowski:D.Parnowska i T.Parnowski:

16.40-17.00 Dr n. med. Bogusław Habrat:

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

SesjaVIII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzII

Moderator Dr Janusz Janczewski & Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.20-17.40 Prof. Andrzej Czernikiewicz;

17.40-18.00 Dr hab.n.med. Grzegorz Opielak:

18.00-18.20 Dr Janusz Janczewski:

18.20-18.40 Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR:

18.40-19.00 Dr n.med. Maciej Kuligowski:

19.00-19.20 Dr hab.n.med.Bartosz Grabski: „Wzloty, upadki i inne stany ducha – psychiatra i seksuolog wobec muzyki rockowej.”

19.20-19.40 Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec:

20.00 Kolacja (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja IX  Uzależnienia  (Sala B1)

Moderator Dr Janusz Adamczyk

9.00-9.30 Dr Miroslav Grohol(Słowacja):

9.30-10.00 Dr n. med. Bogusław Habrat:

Sesja X (Sala B1)

10.30-11.30 Problemy psychiatrii w Ukrainie. Moderator Dr n.med. Maciej Kuligowski
10.30-10.50 Prof. Janusz Heitzman :
10.50-11.10 Dr Serchej Mychniak (Ukraina); ” Aktualne problemy psychiatrii w Ukrainie.”
11.10-11.30 Dyskusja
Dr Serchej Mychniak; Dyr.Bogdan Chechotka; Prof. Andrzej Czernikiewicz;Prof. Janusz Heitzman;Dr n.med. Tomasz Szafrański
Sesja XI (Sala B1)
 Prawo Medyczne Cz.I
11.30-12.00 SSA Krzysztof Eichstaedt, Prof. Piotr Gałecki:
12.00-12.20  Przerwa Kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora -Studio Body & Soul)

Sesja XII (Sala B1)  Psychiatria dzieci i młodzieży ASD – nowy wzorzec rozwoju psychoruchowego czy zaburzenie?  Sesja pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” w Przemyślu

Moderator Dr Renata Pokusa Rzeczycka & mgr Artur Cieliński

12.20-12.45   Prof. Małgorzata Janas-Kozik:

12.45-13.10 Dr Krzysztof Maria  Wilczyński:

13.10-13.35  Prof. Agata Szulc:

13.35-14.00 Dyskusja

 14.00-15.00 Obiad (Restauracja Carpathia/ Turnica )

Sesja XIII (Sala B1) Psychiatria Dzieci i Młodzieży Cz.II Moderator Prof. Małgorzata Janas – Kozik

15.00-15.25 Dr Dorota Parnowska:

15.25-15.50 Prof. Małgorzata  Janas-Kozik, L. Cichoń:

15.50-16.15  Prof. Anna Mosiołek:

16.15-16.40  Prof. Małgorzata  Janas-Kozik i Prof. Anna  Mosiołek:

16.40-17.00 Dyskusja

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora- Studio Body & Soul )

SESJA XIV

Seksuologia:  (Sala B1) Prowadzący dr n.med. Sławomir Jakima

17.20-17.50  Dr med  Ewa  Baszak -Radomańska
17.50-18.20  Dr n.med. Sławomir Jakima;
  g.20.00 Kolacja(Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

20.10.2024 Niedziela

Ekopsychiatria

Sesja I  g.10.00-11.00 Ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi (doświadczenia z pracy z pacjentami oddziału dziennego) -warsztaty praktyczne w terenie.

mgr Oliwia Kuligowska (Studio Body & Soul; Oddział dzienny Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)

Sesja II

g. 11.00-11.30 Moderator: Prezes PTP O/podkarpacki dr n.med. Maciej Kuligowski

Problemy opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-otwarte zebranie PTP o/podkarpackiego

 

Sesja III  Sesja posterowa

g. 11.00-12.00