XXVIII  Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”  

2023-10-20 Piątek

11.30-19.00 rejestracja uczestników(pokoje hotelowe dostępne od 16.00, wcześniej w miarę dostępności)

14.00-16.30 posiłek powitalny(gulasz bieszczadzki, kawa, herbata)

15.30  Rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Dr n.med. Maciej Kuligowski

SESJA I  (sala B ) Moderator Prof.Janusz Heitzman  

15.40-16.10 Prof. Andrzej Czernikiewicz: „Zespół stresu pourazowego – wymiar kliniczny i filmowy.”

16.10-16.40 Prof. Dominika Dudek: „Czy zawsze musimy wybierać benzodiazepiny ?”

16.40-17.10   Prof. Marcin Siwek:”Mechanizmy alternatywne do wychwytu zwrotnego serotoniny w leczeniu depresji”

17.10-17.40  Prof. Dominika Dudek:”GAD w ICD-11 – dylematy diagnozy i terapii.”

17.40-18.00  Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja II  Nowości w Psychiatrii (salaB)  
Moderator Dr Teresa Adamczyk

18.00-18.30  Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:   „Post przerywany jako narzędzie wspomagające zdrowie psychiczne:co wynika z ewolucji człowieka i najnowszych wyników badań.”

18.30-19.00 Prof.Tadeusz Pietras,Dr Kasper Sipowicz: „Nowe neuroleptyki działające na fosfodiesterazę.”

19.00-19.30  Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML:”Sztuczna inteligencja w psychiatrii – nowe wyzwania,  możliwości i zagrożenia.”

19.30-20.00  Dr hab. n.med. Bartosz Grabski: „Nowe Standardy Opieki WPATH (SOC 8) – najnowsze trendy w transafirmatywnej opiece medycznej”

Sesja III (sala B1)  Neuropsychiatria Moderator Dr hab.n.med.  Grzegorz Opielak

18.00-18.30 Prof.Tadeusz Parnowski: „Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych(MCI)- leczyć czy nie leczyć?”

18.30-19.00 Prof. Tomasz Gabryelewicz: „Przełom w leczeniu choroby Alzheimera?”

19.00-19.30 Dr hab.n.med. Grzegorz Opielak; dr Aleksandra Pietruczuk:”Objawy psychiatryczne w chorobach neurologicznych”.

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Carpathia/Turnica)

21.00-23.00  Kolacja    (Karczma na stoku) (Dla chętnych, finansowane ze środków własnych organizatora)

2023-10-20  Sobota

Sesja IV Klinika/Terapia (Sala B)

Moderator Dr hab.n.med. Przemysław Pacan

9.00-9.30  Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR: „Obłęd pasożytniczy”.

9.30-10.00  Dr hab. n.med. Grzegorz Opielak;”Somatyczne korzyści leczenia psychiatrycznego”

10.00-10.30 Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz:    „Bezdech senny jako przyczyna porażek terapeutycznych w psychiatrii”.

10.30 -11.00    Prof. Przemysław Bieńkowski: „Kiedy życie nie smakuje, czyli leki psychotropowe a układ nagrody”
11.00-11.30 Dr n.med. Tomasz Szafrański:” Klozapina – nowe rekomendacje monitorowania.”

11.30-12.00 Dr n. med. Dariusz Juchnowicz prof.UML ; Dr Agnieszka Banaszek:” Zastosowanie Naltreksonu w psychiatrii: potencjał i wykorzystanie w leczeniu niesamobójczych samouszkodzeń”

12.00-12.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem SalaA1 (dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

Sesja V   (Sala B) Prawo medyczne  Cz.II

 Moderator Dr Teresa Adamczyk
12.20-13.00 Mec. Wojciech Wojtal: „Aktualne problemy prawne w opiece psychiatrycznej ”

13.00-13.30  Mec. Wojciech Wojtal, Dr hab. n. med. Anna Mosiołek :”Organizacja udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej -aspekty praktyczne i prawne.”

13.30-14.00 Prof. Janusz Heitzman: „Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży.”

14.00-15.00 Obiad ( Restauracja Carpathia/ Turnica )

SesjaVI Terapia/Psychosomatyka (Sala B) Moderator Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec

15.00-15.25 Dr hab.n.med.  Sławomir Murawiec:” Co ujawniła dyskusja medialna wokół kontrowersji na temat leków przeciwdepresyjnych?”

15.25-15.50 Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec; „Wpływ leków przeciwdepresyjnych na cechy osobowości i relacje intymne.”

15.50–16.15 Dr hab. n.med. Bartosz Grabski: „Wstydliwy problem seksualny – anodyspareunia. Rozumienie i pomoc”.

SesjaVII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzI

16.15-16.40 Dr n.med. Dorota Parnowska; Prof. Tadeusz Parnowski:D.Parnowska i T.Parnowski: „Joaquin Sorolla – podróż w nieznane?”

16.40-17.00 Dr n. med. Bogusław Habrat:”Wpływ czaszkogardlaków na twórczość”

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora-Studio Body & Soul)

SesjaVIII (Sala B) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. CzII

Moderator Dr Janusz Janczewski & Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.20-17.40 Prof. Andrzej Czernikiewicz;”Dlaczego grywam zabójców?”

17.40-18.00 Dr hab.n.med. Grzegorz Opielak:”Czy zamiłowanie do strzelania może być normalnym hobby?”

18.00-18.20 Dr Janusz Janczewski:”Goryle -Kenia -Rwanda-Ruanda”

18.20-18.40 Dr hab.n.med. Przemysław Pacan, prof. UR: „Jorcajt w Leżajsku”

18.40-19.00 Dr n.med. Maciej Kuligowski: „75 lat Citroena 2cv. „Spotkanie pod szewronami & Klamot”

19.00-19.20 Dr hab.n.med.Bartosz Grabski:”Psychiatra i seksuolog w Grecji”.

19.20-19.40 Dr hab.n.med. Sławomir Murawiec: „Ornitologia terapeutyczna – doświadczenia praktyczne”.

20.00 Kolacja (Patio)

Wręczenie nagród: Rysie Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych

Sesja równoległa 

Sesja IX  Uzależnienia  (Sala B1)

Moderator Dr Janusz Adamczyk

9.00-9.30 Dr Miroslav Grohol(Słowacja):” Fictional drugs in sci-fi genre”.(Fikcyjne narkotyki z gatunku science fiction).

9.30-10.00 Dr n. med. Bogusław Habrat: „Czy i co klasyfikacja ICD-11 zmieni w naszym podejściu terapeutycznym do zaburzeń związanych z używaniem substancji?”

Sesja X (Sala B1)

10.30-11.30 Problemy psychiatrii w Ukrainie. Moderator Dr n.med. Maciej Kuligowski
10.30-10.50 Prof. Janusz Heitzman :”Kiedy budzą się demony – historia cywilizacji okiem psychiatry.”
10.50-11.10 Dr Serchej Mychniak (Ukraina); ” Aktualne problemy psychiatrii w Ukrainie.”
11.10-11.30 Dyskusja
Dr Serchej Mychniak; Dyr.Bogdan Chechotka; Prof. Andrzej Czernikiewicz;Prof. Janusz Heitzman;Dr n.med. Tomasz Szafrański
Sesja XI (Sala B1)
 Prawo Medyczne Cz.I
11.30-12.00 SSA Krzysztof Eichstaedt, Prof. Piotr Gałecki: ” Tajemnica psychiatryczna z perspektywy sędziego i psychiatry „
12.00-12.20  Przerwa Kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora -Studio Body & Soul)

Sesja XII (Sala B1)  Psychiatria dzieci i młodzieży ASD – nowy wzorzec rozwoju psychoruchowego czy zaburzenie?  Sesja pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” w Przemyślu

Moderator Dr Renata Pokusa Rzeczycka & mgr Artur Cieliński

12.20-12.45   Prof. Małgorzata Janas-Kozik:”Co nowego w ASD?”

12.45-13.10 Dr Krzysztof Maria  Wilczyński:”ASD- czy można mówić o nowoczesnym leczeniu? Kogo? Kiedy?”

13.10-13.35  Prof. Agata Szulc: ” ASD u dorosłych – mit? czy wyzwanie?”.

13.35-14.00 Dyskusja

 14.00-15.00 Obiad (Restauracja Carpathia/ Turnica )

Sesja XIII (Sala B1) Psychiatria Dzieci i Młodzieży Cz.II Moderator Prof. Małgorzata Janas – Kozik

15.00-15.25 Dr Dorota Parnowska:”Subiektywne i obiektywne poziomy stresu i obecności myśli samobójczych w populacji studentów”.

ChAD u adolescentów a osobowość borderline. Jedna czy dwie diagnozy?

15.25-15.50 Prof. Małgorzata  Janas-Kozik, L. Cichoń:”ChAD w okresie dorastania”.

15.50-16.15  Prof. Anna Mosiołek:” Osobowość borderline w adolescencji”.

16.15-16.40  Prof. Małgorzata  Janas-Kozik i Prof. Anna  Mosiołek:”  Prezentacja przypadku”.

16.40-17.00 Dyskusja

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem Sala A1(dla chętnych, finansowane ze środków organizatora- Studio Body & Soul )

SESJA XIV

Seksuologia:  (Sala B1) Prowadzący dr n.med. Sławomir Jakima

17.20-17.50  Dr med  Ewa  Baszak -Radomańska     „Cykl reakcji seksualnych. Czy coś się zmieniło ? „
17.50-18.20  Dr n.med. Sławomir Jakima; „Wpływ leków psychotropowych na funkcje seksualne diagnoza i postępowanie. ”
  g.20.00 Kolacja(Patio)
Wręczenie nagród- Rysie Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych

SESJE WARSZTATOWE 

22.10.2023 Niedziela

Ekopsychiatria

Sesja I  g.10.00-11.00 Ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi (doświadczenia z pracy z pacjentami oddziału dziennego) -warsztaty praktyczne w terenie.

mgr Oliwia Kuligowska (Studio Body & Soul;Oddział dzienny Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)

Sesja II

g. 11.00-11.30 Problemy opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-otwarte zebranie PTP o/podkarpackiego

Sesja III  Sesja posterowa

g. 11.00-12.00