XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

03-05.10.2019r. │ Arłamów

Program ramowy:(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2019-10-03 (czwartek)

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

13.15-13.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & dr Maciej Kuligowski
13.30-14.30 Prof. Andrzej Czernikiewicz; Dr n.med. Tomasz Szafrański : „Wyzwania diagnozy i terapii pierwszego epizodu psychotycznego.”
14.30-15.00 Prof. Aleksander Filz (Lwów);

15.00-15.20 Przerwa Kawowa

SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka
15.20-15.40 Prof. Dominika Dudek;”Mroczne strony psychiatrii”.
15.40-16.00 Josef Dragasek  Słowacja-temat wkrótce

16.00-16.30 Prof. Dominika Dudek: „Lęk w chorobach somatycznych”.

16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman;
17.00-17.20 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Dr Aleksandra Madejska -Soltani
17.20-17.50 Prof.Tadeusz Parnowski:” Rzecznik odpowiedzialności zawodowej – obrońca czy prokurator ?”
17.50-18.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec;
18.50-19.20
19.20-19.50

04.10.2019r.(piątek)

Sesja IV  Depresja/Lęk (Sala B1)Moderator Prof.Piotr Gałecki &Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
09.15-09.45 Dr n. med. Małgorzata Kowalczyk: „Biologiczne mechanizmy kształtowania się osobowości depresyjnej”
09.45-10.15 Prof. Piotr Gałecki: „Depresja w chorobach autoimmunologicznych”
10.15-10.45
Dr n. med. Sławomir Murawiec:”Profilowanie doboru leku w lęku i depresji”
Sesja V Mylan (Sala B1)

10.45-11.30 Dr n. med. Piotr Wierzbiński: „Czy psychiatra może dopasować leczenie do nie-psychiatry?”

 

 11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja VI Prawo w psychiatrii   (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.00-16.30 SesjaVII  Sesja organizowana przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Lublin 

15.00-15.30 Domagała A: „Narracja w chorobie Alzheimera.”
15.30-16.00 Woźniak T:” Narracja w schizofrenii.”
16.00-16.30 Prof. Andrzej Czernikewicz : ” Narracja w depresji.”

16.30-17.00 Dr n.med. Bartosz Grabski:„Znaczenie języka w komunikacji klinicysty z pacjentem transpłciowym.”

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaVIII (Sala B1) Moderator Dr Teresa Adamczyk
17.50-18.15  Habrat Bogusław: „Psychoterapia i farmakoterapia nikotynizmu.”
18.15-18.40  Grohol Miroslav: ” Managing hospitalized smokers.”
18.40-19.05 Prof. Mickael Naassila: „Neurobiological bases of alcoholism and future pharmacotherapies”

19.05-19.30 Dr n.med. Andrzej Silczuk: „E-papierosy. Od mitów do faktów.”

20.15 Zakończenie/Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 04.10.

Sesja IX (Sala B2)

09.00-10.00

Sesja X  (Sala B2) Moderator Dr Sławomir Jakima

10.00-11.30

Mgr Ewa Małachowska:”Zdrada małżeńska -istota zjawiska.”
Dr n. med.Sławomir Jakima: „Problem zdrady w przebiegu zaburzeń psychicznych,postępowanie .”
Dr n med Anna Mosiołek:”Problem zdrady u osób z osobowością Boredrline.”
11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja XI  Psychiatria dzieci i młodzieży/ciąża/psychosomatyka Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

11.50-12.30 Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Prof.Andrzej Czernikiewicz:’Wyzwania diagnozy i terapii ChAD u adolescentów.”
12.30-13.00   Prof. Małgorzata Janas-Kozik:  „Terapia pacjentów z AN a aspekty prawne.”

13.00-13.30 Dr hab.n.med. Hanna karakuła-Juchnowicz: ” Zespół realimentacyjny w praktyce lekarza psychiatry.”
13.30-14.00  Dr n.med. Anna Mosiołek: ” Pacjentka z zaburzeniami psychicznymi w ciąży”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XII (równoległa)  Psychogeriatria Moderator Prof.Irena Krupka- Matuszczyk & Prof. Tadeusz Parnowski

15.00-16.00 Prof.Tomasz Gabryelewicz: „Fazy przedotępienne choroby Alzheimera – rozpoznawanie i postępowanie.”
16.00-16.30 Prof. Tadeusz Parnowski: „Trudna terapia otępienia: relacja pacjent-opiekun-lekarz”
16.30-17.00 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz: „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku otępienia z ciałami Lewy’ego-opis przypadku”
17.00.-17.30 Dr Rafał Styła „Czy mechanizmy psychologiczne i społeczne mogą być głównymi przyczynami zaburzeń poznawczych obserwowanych u osób z diagnozą schizofrenii?”

17.30-17.50 Przerwa kawowa

17.50-19.00   Sesja XII (Sala B2)  Psychiatrzy i ich pasje. Moderator Dr Jan Janczewski
17.50-18.15
D.Parnowska & T.Parnowski: „Szaleni artyści? Analiza psychologiczna i psychiatryczna.”
18.15-18.30 
Dr n. med. Sławomir Murawiec:” Podobieństwo obserwowania ptaków do pracy psychiatry.”

18.30-18.45 Dr Jan Janczewski

18.45-19.00 Dr Marek Juraszek: ” Muzyka -moja pasją jest”.

 

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 04.10.Piątek   (Sala A3) Telemedycyna

10.00-11.30 Dr n. med. Sławomir Murawiec: „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w  psychiatrii.”

Sesja II Piątek 04.10.(Sala A1-A2) g.10.30-11.30

Moderator Dr Janusz Adamczyk

Dr Marian Macander; Dr Krzysztof Zboralski;”Psychologiczne problemy członków rodziny ofiar katastrof lotniczych”.

Dr Krzysztof Zboralski, Dr Marian Macander;”Psychologiczne aspekty nagłej i przewidywanej śmierci”.

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja III Piątek 04.10. 11.50-13.00 (Sala A1-A2)

Dr hab. n. med Paweł Holas”Uważność (mindfulness) w terapii depresji i lęku społecznego. Skuteczność i mechanizmy działania”

 

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )
05.10.2019 Sala A1/A2
10.00-11.00 Analiza opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-Spotkanie Konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii na Podkarpaciu z ordynatorami i kierownikami oddziałów z Podkarpacia.