XXVII  Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”  (program aktualizowany!)

2022-10-20 

11.30-19.00 rejestracja uczestników

14.30-16.30 posiłek powitalny(gulasz bieszczadzki, kawa, herbata) (Restauracja Turnica)

16.00 Rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof. Małgorzata Janas- Kozik;Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filts,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof.Janusz Heitzman

16.10-16.40  Prof. Janusz Heitzman :”Podstawy wsparcia i terapii w zaburzeniach potraumatycznych”

16.40-17.10 Prof. Dominika Dudek: „Depresja lekooporna”

17.10-17.40  Prof. Piotr Gałecki:   „Standard opinii sądowo-psychiatrycznej.”

17.40-18.00   Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja II (salaB)  Patronat Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
Moderator Dr Teresa Adamczyk

18.00-18.30 Prof. Aleksander Filtz (Lwów): temat wkrótce

18.30-19.00  Dr n.med. Bartosz Grabski:”Dlaczego wzrasta liczba zgłoszeń osób doświadczających dysforii płciowej – co o tym wiemy?”

19.00-19.30  Dr hab. Przemysław Pacan, prof. UR; „Zaburzony umysł, rzecz o historii psychiatrii „.

19.30-20.00  Prof. Irena Krupka Matuszczyk:”Agresja czyli przemoc domowa w szczególnych warunkach.”

20.00-22.00 Kolacja (Restauracja Carpathia/Turnica)

21.00-23.00  Kolacja grillowa (Karczma)

21.10.2022r. 

Sesja III  Depresja/Lęk/Klinika/Terapia (Sala B1)

Moderator Prof. Piotr Gałecki 

9.00-9.30  Dr hab. Przemysław Pacan, prof. UR „Dysmorfofobia, wpływ pandemii na obraz zaburzenia.”

9.30-10.00 Dr n.med. Grzegorz Opielak;”Leczenie depresji i chorób somatycznych – na co powinniśmy uważać?”

10.00-10.30 Prof.Hanna Karakuła-Juchnowicz; ” Czy bycie psychiatrą jest czynnikiem ryzyka samobójstwa?”

10.30 -11.00 Prof. Piotr Gałecki: „Teoria neurorozwojowa depresji.

11.30 -12.00 Prof. Przemysław Bieńkowski: „W zdrowym ciele zdrowy mózg…?”

12.00-12.30 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja IV   (Sala B1) Prawo medyczne  

Patronat Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, Moderator Dr Teresa Adamczyk
12.30-13.30 Mec. Wojciech Wojtal :

14.00-15.00 obiad ( Restauracja Carpathia/ Turnica )

SesjaV Psychozy/Farmakoterapia (Sala B1) Moderator Dr n.med. Grzegorz Opielak

15.00-15.30 Dr n. med Katarzyna Simonienko:”Interakcje między lekami ziołowymi a klasyczną farmakologią w psychiatrii.”

15.30-16.00 Dr n. med. Sławomir Murawiec;”Nie każdy lek przeciwdepresyjny jest skuteczny we wszystkich zaburzeniach lękowych. Zasady wyboru odpowiedniej terapii.”

16.00-16.30 Dr n. med. Dariusz Juchnowicz;” Zastosowanie kannabidioli w terapii schizofrenii.”

16.30-17.00 Dr n.med. Tomasz Szafrański: „Czy coś nowego w farmakoterapii i psychoterapii Schizofrenii”.

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

SesjaVI (Sala B1) Psychopasje czyli Psychiatrzy i ich pasje. 

Moderator Dr Janusz Janczewski& Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.20-17.40 Dr n.med. Dorota Parnowska:„Światło i Mrok-historia prawie zapomniana”

17.40-18.00  Prof. Tadeusz Parnowski: „Niezwykłe kobiety – niezwykłe malarstwo cz2.”

18.00-18.30 Dr Janusz Janczewski:

18.30-18.50 Dr n.med. Sławomir Murawiec: „Rola ptaków w diagnostyce medycznej.”

18.50-19.10 Dr n. med Katarzyna Simonienko:” Grzyby w fitoterapii zaburzeń psychicznych”.

19.10-19.30 Dr n. med. Bogusław Habrat:

19.30-19.50  Dr hab. Przemysław Pacan, prof. UR; „Sanatorium Eirene w Filadelfii”

20.30 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

Sesja równoległa 

Sesja VII  Uzależnienia /Medycyna katastrof (Sala B2)

Moderator Dr Janusz Adamczyk

9.00-9.30 Dr Marian Macander: „Presja i jej skutki w wypadkach lotniczych”

9.30-10.00 Dr Miroslav Grohol(Słowacja)”Psychofarmakologia dysruptywna (Disruptive psychopharmacology)”, zastosowanie psychodelików, halucynogenów i substancji pokrewnych w klasycznej psychiatrii.

10.00-10.30 Dr n. med. Bogusław Habrat:”Czy dysponujemy skuteczną farmakoterapią uzależnień?”

Sesja VIII (Sala B2)
10.30-12.00 Problemy psychiatrii w Ukrainie 
Moderator Dr n.med. Maciej Kuligowski
Prof.Filtz Aleksander;Prof. Juryi Zakal; Prof. Roman Bohuta

 12.00-12.30  Przerwa Kawowa/Relaksacja z trenerem

Sesja IX (Sala B2)  Psychiatria dzieci i młodzieży

Zaburzenia neurorozwojowe – spojrzenie psychiatry dziecięcego i antropologa.

Moderator Dr Renata Pokusa – Rzeczycka

12.30-13.00    Prof. Małgorzata Janas-Kozik;”ASD a tzw. szeroka norma? Miejsce autyzmu plus. ”

13.00-13.30     Dr Krzysztof Maria Wilczyński; „Zespoły genetyczne z objawami ASD – przypadki kliniczne.”
13.30- 14.00    Prof. Tomasz Hańć; „ADHD jako efekt niekorzystnych doświadczeń pre- i postnatalnych.”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Carpathia/ Turnica )

Sesja X (Sala B2) Psychogeriatria/Neurobiologia

  Moderator Prof. Hanna Karakuła Juchnowicz 
15.00-15.30 Prof.Tomasz Gabryelewicz: „Czy należy się obawiać Łagodnych Zaburzeń Poznawczych ?”

15.30-16.00 Prof. Tadeusz Parnowski:„Jak leczyć psychozy w wieku podeszłym”

16.00-16.30 Prof.Tomasz Gabryelewicz;” Ból i zaburzenia psychiczne.”

16.30-17.00 Dr n.med. Grzegorz Opielak:” Otępienia jako narastający problem dla opieki psychiatrycznej”

17.00-17.20 Przerwa kawowa/Relaksacja z trenerem

SESJA XII

 17.30-19.00  Seksuologia: „Przemoc seksualna.”

Prowadzący dr hab. n.med. Anna Mosiołek, dr n.med. Sławomir Jakima
17.30-18.00  Dr hab.n.med Grażyna Jarząbek;”Dziecko ofiara przemocy seksualnej- diagnoza i postępowanie.”
18.00-18.30  Dr n.med. Sławomir Jakima;”Dr.n.med Sławomir Jakima-Dorosła ofiara przemocy seksualnej -diagnoza i postępowanie.”
18.30-19.00  Dr hab. n. med. Anna Mosiołek;”Psychiatryczne skutki przemocy seksualnej.”
 20.30 Podsumowanie konferencji/kolacja (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

22.10.2022 

Sesja I  g.9.30 Ćwiczenia relaksacyjne stosowane dla pacjentów Oddziału Dziennego NZOZ Podkarpackiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu-warsztaty praktyczne w terenie.

Koordynator mgr Iwona Kaczor & mgr Oliwia Kuligowska (Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu)