XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

03-05.10.2019r. │ Arłamów

Program ramowy:(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2019-10-03 (czwartek)

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

13.15-13.30  rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & dr Maciej Kuligowski
13.30-14.30 Prof. Andrzej Czernikiewicz; Dr n.med. Tomasz Szafrański : „Wyzwania diagnozy i terapii pierwszego epizodu psychotycznego.”
14.30-15.00 Prof. Aleksander Filz (Lwów);

15.00-15.20 Przerwa Kawowa

SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka
15.20-15.40 Prof. Dominika Dudek;”Mroczne strony psychiatrii”.
15.40-16.00 Josef Dragasek  Słowacja-temat wkrótce

Prof. О. Е. Sichkoriz Halytsky, Lviv National Medical University,Lviv, Ukraine

16.00-16.30 Prof. Dominika Dudek
16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman;
17.00-17.20 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Dr Aleksandra Madejska -Soltani
17.20-17.50 Prof.Tadeusz Parnowski:” Rzecznik odpowiedzialności zawodowej – obrońca czy prokurator ?”
17.50-18.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec;
18.50-19.20 Prof. Janusz Heitzman;
19.20-19.50 Mec. Marcin Andrzejewicz kancelaria prawna Filipek & Kamiński

04.10.2019r.(piątek)

Sesja IV  Depresja/Lęk (Sala B1)Moderator Prof.Piotr Gałecki &Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
09.15-09.45 Dr n. med. Małgorzata Kowalczyk: „Biologiczne mechanizmy kształtowania się osobowości depresyjnej”
09.45-10.15 Prof. Piotr Gałecki: „Depresja w chorobach autoimmunologicznych”
10.15-10.45
Dr n. med. Sławomir Murawiec:”Profilowanie doboru leku w lęku i depresji”
Sesja V

10.45-11.30 
11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja VI Prawo w psychiatrii   (Sala B1)
11.50-14.00 mgr Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.00-17.30 SesjaVII  Sesja organizowana przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Lublin 

15.00-15.30 Domagała A: „Narracja w chorobie Alzheimera.”
15.30-16.00 Woźniak T:” Narracja w schizofrenii.”
16.00-16.30 Prof. Andrzej Czernikewicz : ” Narracja w depresji.”

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaVIII (Sala B1) Moderator Dr Teresa Adamczyk
17.50-18.15  Habrat Bogusław: „Psychoterapia i farmakoterapia nikotynizmu.”
18.15-18.40  Grohol Miroslav: ” Managing hospitalized smokers.”
18.40-19.05
19.05-19.30 Dr n.med. Andrzej Silczuk: „E-papierosy. Od mitów do faktów.”
20.15 Zakończenie/Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 04.10.

Sesja IX (Sala B2)

09.00-10.00

Sesja X  (Sala B2) Moderator Dr Sławomir Jakima

10.05-10.30 Dr n.med.Bartosz Grabski;
10.30-11.00 Mgr Ewa Małachowska;
11.00-11.30 Dr n.med.Sławomir Jakima;

11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja XI  Psychiatria dzieci i młodzieży/ciąża Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Prof. Irena Krupka Matuszczyk

11.50-12.50 Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Prof.Andrzej Czernikiewicz:’Wyzwania diagnozy i terapii ChAD u adolescentów.”
12.50-13.20   Prof. Małgorzata Janas-Kozik: ”   Czy Anorexia Nervosa to nadal aktualny problem?”
13.20-13.50 Dr n.med. Anna Mosiołek: ” Pacjentka z zaburzeniami psychicznymi w ciąży”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XII (równoległa)  Psychogeriatria Moderator Prof.Irena Krupka- Matuszczyk & Prof. Tadeusz Parnowski

15.00-16.00 Prof.Tomasz Gabryelewicz: „Fazy przedotępienne choroby Alzheimera – rozpoznawanie i postępowanie.”
16.00-16.30 Prof. Tadeusz Parnowski: „Trudna terapia otępienia: relacja pacjent-opiekun-lekarz”
16.30-17.00
17.00.-17.30 Dr Jerzy Olas

17.30-17.50 Przerwa kawowa

17.50-19.00   Sesja XIII Moderator Dr Janusz Adamczyk
17.50-18.15 Dr Marian Macander; Dr Krzysztof Zboralski;
18.15-18.40 Dr Krzysztof Zboralski, Dr Marian Macander,

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 04.10.Piątek   (Sala A3) Telemedycyna

9.30-11.30

Dr n. med. Sławomir Murawiec: „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w  psychiatrii.”

Sesja II Piątek 04.10.(Sala A1-A2) g.10.30-11.30 Psychiatrzy i ich pasje.Moderator Dr Jan Janczewski

D.Parnowska & T.Parnowski: „Szaleni artyści? Analiza psychologiczna i psychiatryczna.”

Dr n.med. Sławomir Murawiec:”Podobieństwo obserwowania ptaków do pracy psychiatry.”

 

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja III Piątek 04.10. 11.50-14.00 (Sala A1-A2)

 

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )
05.10.2019 Sala A1/A2
10.00-11.00 Analiza opieki psychiatrycznej na Podkarpaciu-Spotkanie Konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii na Podkarpaciu z ordynatorami i kierownikami oddziałów z Podkarpacia.