Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata

Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna

Prof.Krupka-Matuszczyk Irena

Prof.   Balicki Marek
Prof. Bieńkowski Przemysław

Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filts Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr
Prof. Heitzman Janusz

Prof. Lew Starowicz Michał

Prof. Parnowski Tadeusz

dr hab. n. med. Mosiołek Anna

dr n. med. Kowalczyk Małgorzata

dr n. med. Parnowska Dorota

dr n.med. Simonienko  Katarzyna

dr n.med Grabski Bartosz

dr n.med.  Juchnowicz Dariusz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Szafrański Tomasz

dr n.med. Wierzbiński Piotr

dr Habrat Bogusław

dr Juraszek Marek

dr Macander Marian

dr  Rowiński Tomasz

dr Zboralski Krzysztof

doc. Wojtal Wojciech