Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata

Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna

Prof. Szulc Agata

Prof. Bieńkowski Przemysław

Prof. Bohuta Roman

Prof. Czernikiewicz Andrzej

Prof. Chechotka Bohdan

Prof. Filts Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr

Prof. Heitzman Janusz

Prof. Parnowski Tadeusz

Prof. Pietras Tadeusz,

dr hab. n. med. Mosiołek Anna

dr hab. n.med Grabski Bartosz

dr hab. n.med.Murawiec Sławomir

dr hab. n. med. Opielak Grzegorz

dr hab. n.med. Pacan  Przemysław , prof. UR

dr n.med. Ewa Baszak-Radomańska

dr n. med. Parnowska Dorota

dr n.med. Simonienko  Katarzyna

dr n.med. Juchnowicz Dariusz prof.UML

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Szafrański Tomasz

Dr n.hum. Sipowcz  Kasper

dr Habrat Bogusław

Dr  Mychniak Serchej

dr  Wilczyński Krzysztof Maria

doc. Wojtal Wojciech

SSA Krzysztof Eichstaedt

mgr Kuligowska Oliwia