Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Bieńkowski Przemysław

Prof. Dragasek Josef
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filts Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr
Prof. Heitzman Janusz

Prof.Lew Starowicz Zbigniew
Prof. Parnowski Tadeusz
Prof. Samochowiec Jerzy

Prof. Woźniak Tadeusz

dr hab. Domagała Aneta

dr hab. n.med. Holas Paweł
dr hab n. med. Karakuła-Juchnowicz Hanna

dr n. med. Kowalczyk Małgorzata
dr n. med. Mosiołek Anna

dr n. med. Parnowska Dorota

dr n.med Grabski Bartosz

dr n.med.  Juchnowicz Dariusz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Murawiec Sławomir

dr n. med. Silczuk Andrzej

dr n. med. Szafrański Tomasz

dr n. med. Wierzbiński Piotr

dr Madejska-Soltani Aleksandra

dr Grohol Miroslav
dr Habrat Bogusław
dr  Jakima Sławomir

dr Juraszek Marek
dr Kwieciński Wojciech
dr Macander Marian

dr Styła Rafał

dr Zboralski Krzysztof

mec. Andrzejewicz Marcin
mgr Małachowska Ewa

doc. Wojtal Wojciech