Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Krupka-Matuszczyk Irena
Prof. Bieńkowski Przemysław
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filz Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr
Prof. Heitzman Janusz
Prof. Parnowski Tadeusz
Prof. Perzyński Janusz
Prof. Samochowiec Jerzy

Prof. Sichkoriz Halytsky  О. Е.
dr hab n. med. Karakuła-Juchnowicz Hanna
dr n. med. Mosiołek Anna

dr n.med Grabski Bartosz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Sławomir Murawiec

dr n. med. Szafrański Tomasz
dr n. med. Wichniak Adam

dr Czarnecka Anna
dr Madejska-Soltani Aleksandra
dr Habrat Bogusław
dr  Jakima Sławomir
dr Kwieciński Wojciech
dr Macander Marian

dr Olaś Jerzy
dr Zboralski Krzysztof

mec. Andrzejewicz Marcin
mgr Małachowska Ewa

doc. Wojtal Wojciech