Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Krupka-Matuszczyk Irena
Prof. Szulc Agata
Prof.Zabor Viktorija
Prof. Bieńkowski Przemysław
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filz Aleksander
Prof. Gałecki Piotr
Prof. Heitzman Janusz
Prof. Parnowski Tadeusz
Prof. Perzyński Janusz
Prof. Samochowiec Jerzy

dr hab n. med. Karakuła-Juchnowicz Hanna

dr n. med. Mosiołek Anna

dr n. med. Agata Orzechowska

dr n. med. Helena Zakliczyńska

dr n.med Grabski Bartosz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Szafrański Tomasz

dr Czarnecka Anna

dr Klemens Jolanta

dr Habrat Bogusław
dr  Jakima Sławomir
dr Kwieciński Wojciech
dr Macander Marian
dr Zboralski Krzysztof
mgr Karolina Laurentowska
mgr Małachowska Ewa
doc. Wojtal Wojciech