Prof. Dudek Dominika
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Bieńkowski Przemysław

Prof. Dragasek Josef
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Prof. Filz Aleksander

Prof.Gabryelewicz Tomasz
Prof. Gałecki Piotr
Prof. Heitzman Janusz
Prof. Parnowski Tadeusz
Prof. Samochowiec Jerzy

Prof. Sichkoriz Halytsky  О. Е.

dr hab. n.med. Holas Paweł
dr hab n. med. Karakuła-Juchnowicz Hanna

dr n. med. Kowalczyk Małgorzata
dr n. med. Mosiołek Anna

dr n.med Grabski Bartosz

dr n. med. Kuligowski Maciej

dr n. med. Murawiec Sławomir

dr n. med. Szafrański Tomasz

dr n. med. Wierzbiński Piotr

dr Madejska-Soltani Aleksandra

dr Grohol Miroslav
dr Habrat Bogusław
dr  Jakima Sławomir

dr Juraszek Marek
dr Kwieciński Wojciech
dr Macander Marian

dr Styła Rafał

dr Zboralski Krzysztof

mec. Andrzejewicz Marcin
mgr Małachowska Ewa

doc. Wojtal Wojciech