• Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu

Partnerzy:

    • Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk”

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n.med. Maciej Kuligowski